Välkommen till förskolan Lekande Lätt

Välkommen till vår hemsida

  Här kan du hitta det mesta som du
           behöver veta om oss

Förskolan Lekande Lätt i Sjöbo, startade de 6 augusti 2012. Vår barngrupp består av barn i åldern 1-5 år. Det  går bra att ställa ert barn i kö hos oss. Innan vi erbjuder barn att börja hos oss tittar vi på barngruppernas sammansättning som t ex ålder och kön.

Har ni frågor så går det bra att ringa, skicka ett meddelande eller ett mail, så svarar vi så fort vi kan.

Vår värdegrund:

- vi har en övertygelse om att barn föds rika och intelligenta, med en stark inre drivkraft att utforska världen med alla sina sinnen och språk 

- vi uppmuntrar barnen att utveckla självständighet och sin kompetens  

- vi uppmuntrar barnet att vara delaktig i sin vardag 

- vi låter varje barn utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära   

- vi möter varje barn utifrån sina förutsättningar 

- vi visar varandra hänsyn och respekterar varandras olikheter   

- vi har en stark tro på människans möjligheter

Följ vår verksamhet på: