Våra mål

Läroplanen
Som grund i vår verksamhet arbetar vi med Lpfö-18
Läroplan för förskolan hittar du på Skolverkets hemsida
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan


Våra prioriterade mål HT 2019
Förskolan ska ge varje varje barn förutsättningar att utveckl
utveckla

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället


• sin identitet och känna sig trygg i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet


• fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler


Arbetslaget ska sammarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och sammhällsmeddlem.