Här finns vi


Du hitta förskolan på Marknadsvägen 1 Sjöbo. I det gula huset som ligger vid marknadsplatsen, fd Auktionshallen. Förskolan där vi  skapat utmanande och inspirerande lärandemiljöer för barnen som t ex, Ateljé, Bibliotek, Hälsorum, Hjärtat; där de yngsta barnen har sin hemvist största delen av dagen, Hemrum, Byggrum, Affär med mera.

Ett staket ringar in tomten och det finns material i trädgården som utmanar barnens lärande och lek, t ex sandlåda, klätterställnigar, gungor samt yta att springa, skutta och utmanas på. 

Då vi i vår närmiljö har nära till flera olika utflyktsplatser gör vi många besök till bland annat i skogen bakom förskolan, där det finns klätterträd, vatten, smådjur, ekorrar och rådjur, Oran med alla skogsmöjligheter samt olika lekplatser i vår närmiljö. Eftersom vi har lika nära till centrum blir det en del besök till biblioteket, konsthallen, affären för små inköp etc. 

Tfn: till förskolan är 0708-72 68 99
E-post: moc.liamg@ttalednakelnaksrof

Våra öppettider är 6.00-17.15